Privacyverklaring

Hieronder vindt u de privacyverklaring van MADEbyLON|creatie, gevestigd aan Maarten Mooystraat 42 in Callantsoog en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65112768. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens verkregen via www.madebyloncreatie.nl, info@madebyloncreatie.nl en heeft ook betrekking op het gebruik van cookies. 

Persoonsgegevens die wij verwerken

MADEbyLON|creatie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: Voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer voor de afhandeling van betalingen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
MADEbyLON|creatie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
– Wanneer wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze administratie en belastingaangifte.
– Om u te informeren over diensten van MADEbyLON|creatie. Met het verstrekken van uw e-mailadres geeft u toestemming voor het ontvangen hiervan.

Uitschrijving en Bewaartermijn
Uw gegevens worden bewaard zolang wij deze nodig hebben ten behoeve van administratieve handelingen en/of wij u op de hoogte moeten houden van diensten die wij leveren. Indien u zich uitschrijft voor een nieuwsbrief, dan worden uw gegevens verwijderd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door MADEbyLON|creatie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@madebyloncreatie.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
MADEbyLON|creatie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@madebyloncreatie.nl

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

MADEbyLON|creatie gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Contactgegevens:
MADEbyLON|creatie
Madelon van Driel
Maarten Mooijstraat 42
1759 XK Callantsoog
www.madebyloncreatie.nl